Patisony

Patisony – są w ofercie gospodarstwa. Na rynek dostarczamy je od sierpnia. Są przeznaczone do spożycia na świeżo i na przetwory. Klientom oferujemy kalibrowaną produkcję, w opakowaniu papierowym lub wielokrotnego użytku. W oparciu o uprzednią umowę dostarczamy mini patisony. Zawieramy umowy na stałe dostawy. Na terenie Litwy produkcję dostarczamy własnymi pojazdami, 6 dni w tygodniu. Staramy się wykazywać elastyczność i dostosowywać do różnych potrzeb klientów.