Kontakty


Gospodarstwo rolne Laukaitisów

Wioska Jokuboniai
Rejon Szakiai
Powiat Mariampolski

Telefon: +37065931027

Poczta elektroniczna: farm@wholesalevegetables.eu


Gospodarstwo rolne na mape